Sau đây là bản mô tả nhanh các bước để thành viên tham gia trở thành Game Thủ tại Axie Sky Team